Eğer windows server üzerinde PHP kullanmak isterseniz bunun 2 yolu var. En basit yol IIS’in kendi sitesinden önceden hazırlanmış paketleri indirip kurmak. Fakat burada önceden hazırlanmış paketlerin PHP sürümleri eski ve ara versiyonlar bulunmuyor. Bu yazıda en güncel PHP sürümünü indirip, gerekli ayarları yapıp, kullanıma hazır hale getirilmesinden bahsedeceğim. Ardından…

Data Entity’e LedgerDimension yada DefaultDimension tipinde bir alan eklediğiniz zaman build sırasında aşağıdaki hata ile karşılaşırsınız.

The 'DefaultDimension' entity field must have the Access Modifier property set to Private or Internal.

D365 F&O standartta dimension alanlarının Data Entity üzerinden sistem dışına (Public olarak) yayınlanmasına izin vermiyor. Hata da dediği gibi…

Daha önce bu yazımda Dynamics AX 2012 de enum etiketlerine SQL üzerinden nasıl ulaşabileceğimizden bahsetmiştim. Bu yazıda aynı işlemi D365 F&O’da nasıl yaparız onu anlatacağım. Yapacağımız bu işlem ile enum’ın değerlerini ve etiketlerini bir tabloya yazacağız. Böylece SQL sorgularında enum etiketlerini çağırabileceğiz. Bu sayede:

  • Data entity’lerde enum’ın etiketini sabit bir…

Bir D365 F&O projesine başladığınız zaman, size teslim edilen devbox’lar ile debug yapmanız mümkün fakat doğru ayarlar yapılı gelmediği için bazı kısıtlamalar mevcut. Sadece aktif solution içinde, kendi yazdığınız kodu debuglayabilirsiniz. D365 F&O’nun kodlarına koyduğunuz breakpointler çalışmaz.

Bu yazıda bahsedeceğim adımları yaptıktan sonra hem kendi hemde D365 F&O’nun kodlarını debug…

AX 2012'den D365 F&O’a geçiş ile birlikte önceki sürümlerde kullandığımız OverLayering yöntemi devre dışı kaldı. Artık geliştirme yapmak istersek yeni gelen extensibility framework’ün bize sağladığı araçları kullanmamız gerekiyor. Bu yazıda Dynamics 365 Finance and Operations ile yeni tanıştığımız class extension ve chain of command kavramlarından bahsedeceğim. …

Bu yazıda Dynamics 365 Finance and Operations da yeni tanıştığımız ve extensibility framework’ün bir parçası olan event kavramından bahseceğim. Hem tablo-form gibi çeşitli objelerin üzerinde gördüğümüz event’lerden hem de methodlar için kullanılan pre-post event ‘lere değineceğiz.

1. Event Nedir ?

Adından da anlaşılabileceği gibi çeşitli durumlarda tetiklenen yer tutuculardır. Örneğin bir tabloya kayıt eklendiğinde…

Güven Şahin

Dynamics 365 F&O | Dynamics AX | Software Developer — guvensahin.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store